top of page
Zrealizowane  działania spoleczno - edukacyjno - kulturalne przez Stowarzyszenie SEK MOD w Płotach 
"4th International Orchestra Festival and Competition Golden Sardana, Barcelona, Lloret de Mar 2019".
logo ums zd.jpg

Celem wydarzenia jest udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płotach na Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Orkiestr Golden Sardana który odbywa się w Lloret de Mar oraz Barcelonie. Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami przyszłych wspólnych projektów z obszaru kultury, podwyższenie prestiżu środowiska kulturalnego Województwa Zachodniopomorskiego na arenie międzynarodowej, reprezentowanie Województwa Zachodniopomorskiego na międzynarodowym wydarzeniu kulturalnym.

Największym rezultatem, osiągnięciem dla zespołu było zdobycie I miejsca oraz Złoty Dyplom w kat. Show Parade – Musztra Paradna, I miejsce oraz Złoty Dyplom w kat. Mażoretki oraz Srebrny Dyplom w kat. Koncert Sceniczny

„Muzyka - Pasja ” - warsztaty muzyczne 
logo ums zd.jpg

Celem głównym zadania było zwiększenie poczucia własnej wartości, umiejętność pracy w grupie poprzez uczestnictwo w warsztatach. Zadanie publiczne „Muzyka - Pasja ” stanowiło warsztaty muzyczne, które zakończyły prezentacjami artystycznymi podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Orkiestr Golden Sardana (Barcelona International Orchestra Festival and Competition 2019) . Warsztaty były skierowane do dzieci i młodzieży z regionu Zachodniopomorskiego, działającej przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Płotach.

70967417_2330816933903314_36652032851338
"Aktywni w Kulturze! - Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018; Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie
40685175_1124465744369021_58669047534426

Celem głównym pn. Aktywni w kulturze! jest Rozwój edukacji obywatelskiej na temat tradycji i kultury naszej społeczności lokalnej w tym historii. W ramach projektu zrealizowano działania kulturotwórcze tkj. warsztaty w tym muzyczne, taneczne oraz fotograficzno - filmowe , wyjazdy - lekcje tematyczne, koncerty, prezentacje artystyczne, spotkania, zakupiono instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, częściowe umundurowanie oraz materiały oraz sprzęt do zajęć warsztatowych. 

„Międzynarodowy Bieg Uliczny "O sztachetkę” Płoty 2018
sztachetka.jpg
logo ums.jpg

Promocja województwa zachodniopomorskiego podczas XXI Międzynarodowy Bieg Uliczny

"O sztachetkę” - Płoty 15 września 2018

„Zakup niezbędnych instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płotach” - 2018
mkidn_01_log.jpg

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach realizuje zadanie pn. „Zakup niezbędnych instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płotach” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Infrastruktura kultury”.Wysokość dofinansowania ze środków Ministerstwa wynosi 40 tys. zł . W ramach zadania zakupiono nowe instrumenty m.in. Tubę, Trąbke,Kornety, Puzon, Werbel, Flet, Klarnet.

„Śladami naszej kultury !”
Logo rownac.jpg
Logo_PFDiM.jpg
logopafw.jpg

Celem projektu jest poznanie dorobku kulturowego regionu , z którego pochodzą uczestnicy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, wzrost poczucia własnej wartości, oraz stworzenie przestrzeni do działań kulturotwórczych . Integracja młodzieży z różnych środowisk oraz nabycie umiejętności pracy w grupie.

„Cool-Art.II warsztaty muzyczno – taneczne” 
logo ums zd.jpg

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania „Cool-Art.II warsztaty muzyczno – taneczne” skierowane bezpośrednio, do pięćdziesięcioosobowej grupy młodzieży z regionu Zachodniopomorskiego. W trakcie warsztatów uczestnicy przygotowali repertuar muzyczny oraz pokaz Show parade który został zaprezentowany podczas prezentacji artystycznych.Działania warsztatowe przyczyniły się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, wzmocniły wiarę w siebie oraz własne umiejętności artystyczne.

„Zachowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego w orkiestrze dętej”
LOGOKARR zd.jpg
logo ums zd.jpg

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik - „Zachowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego w orkiestrze dętej” Głównym celem było możliwość stworzenia miejsca w którym dzieci i młodzież będą zdobywać umiejętności społeczne oraz kulturalne. Projekt pozwoli na integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk do wspólnych działań kulturotwórczych jakim jest muzyka. Dzięki realizacji projektu wzrośnie zainteresowanie w gminie kulturą wśród mieszkańców. W ramach projektu przeprowadzono nabór oraz zakupiono zestaw nagłośnieniowy.

„Cool-Art.  warsztaty muzyczno – taneczne” 
logo ums zd.jpg

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania „Cool-Art. warsztaty muzyczno – taneczne” skierowane bezpośrednio, do pięćdziesięcioosobowej grupy młodzieży z regionu Zachodniopomorskiego.

„ Z kulturą naszego regionu!”
logotypy_FIO.png

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno- kulturalna, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz możliwość samorealizacji w miejscu zamieszkania. W wyniku realizacji projektu przeprowadzono warsztaty muzyczne z instruktorem , pokaz show parade zwieńczony otwartymi prezentacjami artystycznymi w Płotach, Rastede (Niemcy) oraz Szczecinie podczas The Tall Ships Races 2017. W ramach projektu zakupiono niezbędne akcesoria muzyczne.

„Bo muzyka naszą pasją jest!”
Logo rownac.jpg
Logo_PFDiM.jpg
logopafw.jpg

Celem projektu jest aktywizacja kulturalna i społeczna młodzieży, a także integracja młodzieży z różnych środowisk oraz nabycie przez nich umiejętności pracy w grupie poprzez muzykę. Odbiorcy projektu: Grupa 20 młodych osób w wieku od 13 do 19 lat z terenu gminy Płoty. Opis projektu: Osią projektu jest muzyka. Uczestnicy rozwijają zdolności muzyczne poprzez grę na instrumentach oraz udział w specjalistycznych zajęciach. Młodzież przy współpracy z instruktorami przygotowuje repertuar oraz scenariusz koncertu. Szukają informacji dotyczących kultury muzycznej regionu oraz utworów regionalnych które zaprezentują podczas koncertu. W trakcie koncertu młodzież przygotowuje krótki konkurs z nagrodami dla publiczności. Przygotowują listy zaproszeń, gości, plakaty, materiały informacyjne. Nawiązują kontakty z lokalnymi instytucjami, które udostępniają zespołowi salę na występ. Młodzież organizuje wyjazd do filharmonii oraz flashmob. Nagrywają teledysk z wyreżyserowaną choreografią..

bottom of page