Szukaj
  • Łukasz Chyła

Warsztaty muzyczne, warsztaty taneczne :)

W dniu dzisiejszym zarząd stowarzyszenia podpisał umowy na realizację kolejnych projektów społeczno - edukacyjno - kulturalnych które pozwolą na przeprowadzenie warsztatów muzycznych i tanecznych wraz zakupem niezbędnych instrumentów i akcesoriów tanecznych do realizacji projektów. Kwota wsparcia wynosi 88 630 zł. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

0 wyświetlenia0 komentarz
rodo-300x99.png

Stowarzyszenie Spoleczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach 

ul. Jedności Narodowej 19c/1 72-310 Płoty 

email. orkiestra.ploty@gmail.com

tel. +48 691 614 031 ,  + 48 501 528 128

NIP 8571920726

© 2019 by Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach