9 wyświetlenia0 komentarz
  • Łukasz Chyła

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Celem zadania był wzrost aktywności mieszkańców, stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez realizację zadania „Taniec nasza pasja – warsztaty taneczne ” które przyczyniły się do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów co wpłynęło na podniesienie standardu wykonywanych prezentacji tanecznych, a także przyczyniło się do wzrostu uczestnictwa młodych ludzi w kulturze na terenie gminy.9 wyświetlenia0 komentarz
  • Łukasz Chyła

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Celem zadania był wzrost aktywności mieszkańców, stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez realizację zadania „Coolturalnie – warsztaty muzyczne ” które przyczyniły się do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów co wpłynęło na podniesienie standardu wykonywanych utworów, a także przyczyniło się do wzrostu uczestnictwa młodych ludzi w kulturze na terenie gminy, zwiększenia efektywności, rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płotach.1 wyświetlenia0 komentarz
1
2